Začetek
Občni zbor 2023
PDF
Natisni
E-pošta

48. občni zbor Društva upokojencev Voličina

V mesecu marcu je društvo na 48. zboru članstva predstavilo delovanje društva v letu 2022. Občni zbor je bil v dvorani kulturnega doma Selce. Udeležilo se ga je 165 članic in članov.

foto 1

Tudi v tej dvorani je mogoče pripraviti prijetno okolje.

Uvodoma je prisotne razvedrila Aleksandra Papež s pravljico Humska čarovnica.

Iz poročila predsednika je razvidno, da je v minulem letu delo vseh izvoljenih organov potekalo neokrnjeno, v ospredju pa je bila še vedno ustrezna skrb za zdravje delujočih in zdravje vseh preostalih članic in članov.

Na sejah upravnega odbora so vedno prisotni predsednik NO, predsednica častnega razsodišča, koordinatorka projekta »Starejši za starejše« in vodje sekcij, ki sprotno poročajo o svojem delovanju. Ker je društvo včlanjeno v PZDU Maribor se tudi tam aktivno sodeluje v organih in komisijah.

Častno razsodišče se med obema občnima zboroma ni sestalo, ker ni bilo kršitev društvenih Pravil in Pravilnikov.

31. decembra 2022 je bilo v društvo včlanjenih 172 moških in 227 žensk, torej 399 članic in članov, to je 18 manj kot lani. V lanskem letu se je poslovilo 12 članic in članov, na novo se jih je vključilo 13, 19 pa jih je iz društva izstopilo. V vzajemni posmrtninski sklad je vključenih 9 članic in članov. Letna članarina tega sklada znaša 12 €, izplačilo ob smrti pa 180 €.

Poročilo je podala blagajničarka Darja Fekonja. Društva s sredstvi, ki so mu na voljo ravan varčno in preudarno.

Predsednik nadzornega odbora je poročal, da je administrativno poslovanje vodeno vzorno in v skladu z zahtevami Pravilnika o pisarniškem poslovanju in blagajniško poslovanje vodeno v skladu s Pravili ZDU Slovenskih goric in v skladu s slovenskim računovodskim standardom. Denarna sredstva so shranjena na TR Nove KBM Maribor.

V društvu od septembra 2008 uspešno deluje program Starejši za starejše. Na območju, kjer deluje naše društvo, je bilo v lanskem letu 476 ljudi starejših od 69 let, ki so jih prostovoljke in prostovoljec obiskali kar 665-krat. 63 osebam je bila nudena neposredna pomoč, 18 krat je bil opravljen prevoz k zdravniku in enkrat dostava hrane iz trgovine.

Program zelo uspešno vodi gospa Irena Hadžiselimović. Starejše obiskuje kot prostovoljka, vodi jo sočutje do starejših in osamljenih. Povezuje delovanje prostovoljk in prostovoljca ter redno posreduje vse zahtevane podatke o opravljenem delu na ZDU Slovenije.

Za svoje nesebično delo je prejela Malo plaketo ZDU Slovenije. V imenu ZDU Slovenije je plaketo predal gospod Franci Slavinec. 

foto 2

foto 3

Ob koncu leta so članice in člani upravnega odbora ter poverjenice in poverjeniki obiskali 97 članic in članov društva, ki so stari nad 80 let in jih v sodelovanju s krajevno organizacijo Rdečega križa tudi obdarili. Prav tako se obišče in obdari vsakega člana ali članico, ob devetdesetem rojstnem dnevu.

Podeljena so bila Priznanja PZDU Maribor. Za svoje aktivno delo v upravnem odboru društva ali kot prostovoljci v programu starejši za starejše ali v ostalih aktivnostih, ki jih že dolga leta opravijo v korist članic in članov društva so priznanja prejeli gospod Janez Bračič in gospe Marica Muršec, Lojzka Erman in Milena Štuklek. Priznanja je podelil predsednik PZDU Maribor gospod Slavinec skupaj s predsednikom društva gospodom Stankom Kranvoglom.

Priznanja DU Voličina pa so prejeli gospa Lojzka Rožman, predsednica častnega razsodišča, gospa Slavica Vogrin, ki uspešno in strokovno vodi telovadbo za ženske, gospa Helena Čurič dolgoletna aktivna prostovoljka na svojem področju in gospod Vinko Kurnik, aktivni poverjenik in praporščak.

Miri in Venčeslavu Zrim ter Marjanu Potrču pa je DU Voličina izreklo zahvalo za enkratno pomoč in pogostitev pri izvedbi kolesarjenja.

Tudi v času 47. občnega zbora sta bili podeljeni zahvali. Predsednik gospod Stanko Kranvogel in podpredsednica gospa Milena Štuklek sta podelila zahvali gospe Lojzki Erman, ki je nesebično pomagala nemočnemu sokrajanu ob njegovi hudi bolezni in gospodu Banetu-Esherju Hadžiselimoviću, ki neutrudno skrbi za ustrezno ureditev društvenih prostorov.

foto 4

Pristojni v društvu se trudijo svojim članicam in članom pripraviti prijetna druženja. Piknik na prostem je bil v mesecu juniju. Udeležilo se ga je 118 članic in članov.

Nekaj članic in članov se je udeležilo izleta na Madžarsko.

Septembra je bil tradicionalni romarski izlet v Grosuplje. Združen je bil z obiskom znanega župnika gospoda Martina Goloba. 

foto 5

Silvestrovanje 28. decembra je bilo v dvorani v Selcih prav tako dobro obiskano.

V juliju in novembru sta organizirani letovanji v hotelu Delfin v Izoli za člane in članice, ki so včlanjeni v ZDU Slovenskih goric. Večkrat je zanimanje večje, kot je na voljo prostih mest.

Kolesarjenje je bilo za vsa DU iz ZDU Slovenskih goric v septembru, v času praznovanja krajevnega praznika. Bil je lep jesenski dan, ki sta ga popestrila dva postanka v naravi in pri gostiteljih. Na zadnjem postanku pri vili na Zavrhu pa sta prisotne zabavali gospe Julijana Bračič in Suzana Vogrin s skečem.

foto 6

foto 7

Naši člani in članice pa s se udeležili kolesarjenja v ostalih društvih ZDU Slov. goric. Sekcijo vodi gospod Janez Bračič.

V strelski sekciji je bilo aktivnih 12 članov, 5 žensk in 7 moških, ki so imeli trening enkrat tedensko. Obe ekipi sta sodelovali v strelski ligi ZDU Slovenskih goric v katero je vključenih 8 moških in 5 ženskih ekip in turnirjih na katere so bili vabljeni. V tem letu je bila moška ekipa uspešnejša od ženske ekipe. Strelsko sekcijo je 23 let zelo uspešno vodil gospod Jože Rojs, ki se je kljub prepričevanju naj ostane, odločil in vodenje sekcije oddal. Društvo ter strelke in strelci so se mu za njegovo uspešno vodenje primerno zahvalili. Vodenje sekcije je prevzel gospod Franc Mohorko. V lanskem letu je naše društvo organiziralo in izvedlo izbirno tekmo za udeležbo na državnem prvenstvu, na kateri so sodelovala vsa društva ZDU Slov. goric, Duplek, Pesnica in Pobrežje.

V sekciji kegljanja s kroglo na vrvici je vedno manj aktivnih aktivnih kegljačic in kegljačev. Kegljačice in kegljači, ki so sestavili mešano ekipo, so se v lanskem letu udeležili vseh turnirjev, ki so jih organizirala DU vključena v ZDU Slov. goric. Na vseh tekmovanjih so bili uspešni. V mesecu septembru je bil izveden turnir za vseh sedem DU v sestavi ZDU Slov. goric. Sekcijo vodi gospa Milena Štuklek.

foto 8

V mesecu oktobru smo ponovno dobili v telovadnici Osnovne šole Voličina prost termin, tako da je bila tudi lani organizirana telovadba za ženske. Telovadbo obiskuje več kot 30 žensk in to vsak ponedeljek med 17.30 in 19.00 uro. Sekcijo skrbno in strokovno vodi gospa Slavica Vogrin.

Velja povabilo članicam in članom društva, da se po svojih interesih vključijo v katero od delujočih aktivnosti in sekcij in s tem aktivno in v prijetnem druženju preživijo svoj prosti čas.

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji