Začetek
Občni zbor 2021
PDF
Natisni
E-pošta

Ponovno smo tukaj.

Minulo leto in širjenje virusa je močno poseglo v aktivnosti društva. Onemogočeno je bilo delovanje vseh dejavnosti, ki za članice in člane pomenijo druženje in športno udejstvovanje.

Občni zbor za leto 2019 je bil zaradi omejitev druženja izpeljan z omejenim številom udeležencev, da so lahko bile izpolnjene zakonsko določene obveznosti v skladu s pravili društva. Sprejeti so bili nujni sklepi po finančnem poročilu, po poročilu o izpolnjenem programu dela, sprejet je bil finančni načrti in program dela za leto 2020.


Predsednik PZDU Maribor Edi Sever je skupaj s predsednikom društva, Stankom Kranvoglom, in tajnikom ZDU Slovenskih goric, Stankom Cartlom, podelil plaketi in priznanja.

fotka 1 1

Mali plaketi ZDU Slovenije sta prejeli Anica Šešerko in Lojzka Tuš. Obe sta dolgoletni aktivni članici društva, poverjenici in prostovoljki projekta Starejši za starejše. Gospa Šešerko je bila tudi 11 let tajnica, gospa Tuš pa 20 let blagajničarka društva.

fotka 2 1

Priznanje PZDU Maribor je prejel gospod Stanko Kranvogel, ki uspešno vodi svoje društvo in ZDU Slovenskih goric ter povezuje vsa dogajanja med društvi, ki so sestavni del Zveze.

fotka 3 1

Priznanje PZDU Maribor je prejela Zinka Roškar, ki je aktivna članica UO ter vestna in odgovorna poverjenica. Je aktivna in uspešna strelka in kegljačica.
Zahvale so prejeli posamezniki in dejavnosti v kraju, ki s svojim sodelovanjem pomagajo pri izvedbi srečelova na srečanjih upokojenk in upokojencev ZDU Slovenskih goric.

Zadnji trenutek pred razglasitvijo epidemije je bil organiziran piknik na prostem, ki je bil zelo dobro obiskan. Zatem pa se je vse ponovno zaprlo.

Upravni odbor je opravil korespondenčne seje za sprejem določenih odločitev, na nujnih sejah v živo pa so bila upoštevana vsa priporočila NIJZ.

Starejšim članicam in članom nad 80 let so poverjeniki predali manjša darila ob novoletnih praznikih, a tokrat brez osebnih stikov. A prav te starejši najbolj pogrešajo.

Prostovoljke in prostovoljci projekta Starejši za starejše so bili v stikih s starejšimi po telefonskih zvezah, zaradi možnosti prenosa okužbe so se izogibali osebnih stikov.

Tokrat je društvo svojim članom in članicam razdelilo koledarje brez pobiranja prostovoljnih prispevkov in s priloženim voščilom ob božičnih in novoletnih praznikih.

Od športih tekmovanj se je pričela liga streljanja, ki je bila po ponovni razglasiti epidemije prekinjena. Obe, moška in ženska ekipa sta bili ob prekinitvi v zelo dobrih uvrstitvah.

V letu 2021 pa je bil izpeljan občni zbor, ki je bil tokrat v Kulturnem domu Selce. Udeležilo se ga je približno 100 članic in članov. Potekal je po ustaljenem programu. Sprejet je bil tudi finančni načrt za prihodnje leto, prav tako program dela, za katerega pa upamo, da ga ne bodo znova onemogočale omejitve iz zdravstvenih razlogov.

Za vodenje društva je bila ponovno izvoljen predsednik Stanko Kranvogel, izvoljena je bila dosedanja sestava UO, manjše nujne spremembe so bile potrjene le v NO in ČR.


Podeljena so bila priznanja in zahvale, ki jih je skupaj s predsednikom Stankom Kranvoglom podeljeval novi predsednik PZDU Maribor Franc Slavinec.

fotka 4 1

Malo plaketo ZDUS-a so prejeli: Lojzka Rojko za dolgoletno požrtvovalno, nesebično in uspešno delo v UO DU Voličina in za delo prostovoljke v programu starejši za starejše, Danilo Ljubec, za uspešno, požrtvovalno in nesebično dolgoletno delo v UO in za delo poverjenika ter Jože Rojs, ki je eden od ustanoviteljev strelstva v DU Voličina in v ZDU Slovenskih goric, je odličen strelec in vodja sekcije pri društvu, ki jo vodi že 22 let.

fotka 5 1

Priznanja DU Voličina so prejeli: Lizika Trstenjak, za uspešno in vestno delo tajnice društva v obdobju 2017 – 2021, Darja Fekonja, za uspešno in vestno delo blagajničarke v obdobju 2017 – 2021, Ivan Bračič, za uspešno in zavzeto delo vodje kolesarske sekcije in za delo v UO DU Voličina, Srečko Malek, za uspešno opravljanje dela predsednika NO DU Voličina in Miha Košir za vestno opravljano delo poverjenika.
Zahvalo DU Voličina je prejela Irena Murko, ki je izdelala žalni traki za društveni prapor.

Članice in člani UO so sodelovali na skupščini ZDU Slovenskih goric, ki je bila v Lenartu. Vsi predsedniki so v svojih razpravah poudarili težavno delovanje v minulem letu, ki ga je zaznamovala epidemija. Trudili so se, da bi vsaj v mejah dovoljenih varnostnih ukrepov vzdrževali stike s svojim članstvom. Novi predsednik ZDU Slovenskih goric, Milan Hlevnjak, je podelil priznanja ZDU Slovenskih goric, ki so jih iz našega društva prejele vse prostovoljke in prostovoljec programa Starejši za starejše za svoje delo v programu in nesebično ustrezno pomoč starejšim v našem kraju.

Pripravili smo piknik na prostem pri lovskem domu v Voličini. Dobre volje ob možnosti ponovnega druženja niso zmotile niti deževne plohe, saj je bilo možno mize postaviti pod zgrajen nadstrešek.

fotka 6 1

fotka 7 1

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji