Začetek
Občni zbor 2020
PDF
Natisni
E-pošta

Kaj smo počeli v letu 2019


V marcu načrtovanega občnega zbora ni bilo mogoče izpeljati zaradi omejitev, ki jih je zahtevala epidemija korona virusa Covid 19. Vodstvo društva se je odločilo, da bo občni zbor ob primernem času opravilo z omejenim številom udeleženk in udeležencev. V juniju je zagotovilo regularnost zbora z upoštevanjem zakonskih določil za to vrsto dejavnosti in v skladu z zahtevami zdravstvene stroke. Prisotni so bili člani UO, NO, ČR, poverjeniki in poverjenice, vodje rekreativnih in športnih dejavnosti ter prejemniki priznanj in zahval. Vabilu se je odzval tudi predsednik PZDU Maribor, gospod Edi Sever.

fotka 1

Iz poročila, ki ga je podal predsednik, gospod Stanko Kranvogel, je razvidno, da je bil program dela, sprejet za preteklo leto 2019, v celoti realiziran. Sprejeti so bili zaključni računa za leto 2019, finančni načrt za leto 2020 in program aktivnosti za to leto. Dejavnosti iz zastavljenega programa so do junija zaradi znanih razlogov mirovale, in se ob upoštevanju zahtev zdravstvene stroke počasi vračajo v stare tirnice.
G. Edi Sever je skupaj s predsednikom, g. Stankom Kranvoglom, podelil priznanja in zahvale.

Priznanje PZDU Maribor je prejel gospod Stanko Kranvogel, ki uspešno vodi svoje društvo in ZDU Slovenskih goric, uspešno povezuje vsa dogajanja v svojem društvu in med društvi, ki so sestavni del Zveze, spodbuja delo prostovoljcev programa Starejši za starejše, je uspešen in dober gospodar pri porabi denarnih sredstev, nepogrešljiv pri organizaciji športnih in drugih dogodkov v društvu in v Zvezi, pri pripravi letnih srečanj upokojencev vseh društev, srečanj članov UO in NO in poverjenikov v Zvezi ter pri pripravi letnih skupščin. Po včlanitvi naših društev v PZDU Maribor je bil izvoljen v UO pokrajinske zveze in uspešno zastopa vsa na novo včlanjena društva iz Slovenskih goric. Je zagovornik pravic za življenja vredne pogoje in status upokojenk in upokojencev ter na sploh starostnikov.

fotka 2

Mali plaketi ZDU Slovenije sta prejeli Anica Šešerko in Lojzka Tuš. Obe sta dolgoletni aktivni članici društva, poverjenici in prostovoljki projekta Starejši za starejše. Gospa Šešerko je bila tudi 11 let tajnica, gospa Tuš pa 20 let blagajničarka društva.

fotka 2a

Pisno priznanje PZDU Maribor je prejela Zinka Roškar, ki je aktivna članica UO ter vestna in odgovorna poverjenica. Je aktivna in uspešna strelka in kegljačica.

fotka 2b

V letu 2019 so prostovoljke in prostovoljci opravili 195,2 % načrtovanih obiskov pri osebah, ki so vključeni v program Starejši za starejše. Ob neposredni pomoči posameznim osebam so pomagali pri prevozih k zdravniku, pri hišnih opravilih, pri dostavi nakupa pri dostavi hrane. Pomagali so tudi onemogli osebi pri namestitvi v dom, pri petih starostnikih pa je bilo nameščeno E-obveščanje. Prostovoljke in prostovoljca so se udeleževali raznih izobraževanj in srečanj prostovoljcev, izkušnje s terena pa so izmenjevali na 11 sestankih.
Od lanskega leta je za starejše, ki v svojih družinah nimajo, organiziran prevoz k zdravniku, na CSD, v trgovino in podobno. Vožnje opravljajo vozniki prostovoljci, povezovanje med njimi je prevzel gospod Slavko Bezjak.

V letu 2019 je društvo organiziralo dvodnevno razstavo zelišč, ki so jo pripravile gospe, ki oskrbujejo vrt zdravilnih zelišč v Voličini. Razstavljeno je bilo veliko zelišč, ki so bila v mesecu maju na voljo v naravi in na vrtovih. Obiskovalci so lahko prisluhnili predavanju o zeliščih, okusili čaj iz mešanice zelišč iz ruperškega vrta, drugi dan pa v vodeni delavnici izdelovali zeliščna mila.

fotka 3

Kolesarjenje po manj prometnih poteh v kraju je bilo septembra v času praznovanja krajevnega praznika. Udeležili so se ga kolesarji in kolesarke ostalih društev iz ZDU Slovenskih goric. Ob postankih so za vedro razpoloženje poskrbel zanimiv trio.

fotka 4

Še skupna fotografija ob uspešnem in varnem prihodu na cilj.

fotka 4a

Tudi Šahisti so svoj turnir pripravili v času praznovanja krajevnega praznika. Spomin po podelitvi zasluženih pokalov. Nasmeh zadovoljnih dobitnikov pokalov za dosežen uspeh.

fotka 5

Krajevni praznik so z organizacijo turnirja obeležili tudi kegljači in kegljačice. Tekmovale so ekipe društev ZDU Slovenskih goric in ekipi pobratenega društva iz Dupleka.

fotka 6

fotka 6a

Vedno bolj se uveljavljajo medgeneracijska srečanja z učenkami in učenci OŠ Voličina ter z otroki iz vrtca v Selcih. Septembra so se v streljanju z zračno puško in s kegljanjem s kroglo na vrvici spoznavali učenke in učenci tretjega triletja osnovne šole. Najboljši trije v vsaki skupini so se razveselili medalj, ki jih je prispevala Občina Lenart. Oktobra smo na kegljišču gostili otroke iz vrtca v Selcah, njihove babice, dedke in starše v okviru projekta Simbioza gibanja 2019. Vodji sekcij pri DU sta poskrbeli za največjo mero varnosti vseh udeležencev.

fotka 7

Strelci in strelke so organizirali turnir, ki je bil hkrati izbirna tekma za DŠI (Državne športne igre). Najboljše ženske ekipe so bile iz Benedikta, Voličine in Cerkvenjaka, najboljše tri posameznice pa iz Lenarta in Voličine.

fotka 8

fotka 8a

Na DŠI se je uvrstila moška ekipa iz Dupleka in ženska ekipa iz Benedikta. Telovadke so se ob izvajanju zanje primernih razgibalnih vaj družile enkrat tedensko v telovadnici OŠ Voličina. Enkrat mesečno pripravijo krajši pohod, ki se ga lahko udeležijo tudi ostali članice in člani društva.

fotka 9

Upamo, da bomo zdravi prebrodili te čudne “korona čase” in ponovno veliko volje in energije vložili v izpolnjevanje programa sprejetega za to leto. Želimo, da se pri različnih dejavnostih pridruži še več članic in članov.

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji