Začetek
Občni zbor 2019
PDF
Natisni
E-pošta

V nedeljo, 10. marca 2019, je imelo društvo upokojencev Voličina svoj redni letni občni zbor. Udeležilo se ga je veliko članic in članov društva ter vabljenih gostov.

Iz poročil, ki so jih podali predsednik društva, blagajničarka in predsednik nadzornega odbora je razvidno, da je društvo uspešno opravilo naloge, ki so bile načrtovane v letu 2018, da je s pridobljenimi denarnimi sredstvi ravnalo gospodarno in svoje dejavnosti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

Prisotni so sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2019.

Na občnem zboru sta bili podeljeni priznanje društva in zahvala.
Priznanje je prejela Milena Rožmarin, aktivna prostovoljka programa »Starejši za starejše« in pomočnica koordinatorke programa. Pravočasno in kvalitetno vnaša v ustrezni računalniški program vse podatke v zvezi z obiski in pomočmi starejšim.
Zahvala je bila izrečena Štefanu Svenšku. V lanskem letu je ob otvoritvi strelske sobe na strelišču Selce, ki jo je uredila Občina Lenart, za prisotne članice in člane strelske sekcije in druge povabljene goste podaril vso hrano in pijačo za pogostitev.

fotka 1a

Na skupščini ZDU Slovenskih goric, je bilo priznanje ZDU Slovenije izročeno tudi Jožetu Rojsu za dolgoletno, nadvse uspešno vodenje strelske sekcije društva.
Jože Rojs je bil tudi pobudnik za organiziranje strelskih sekcij pri društvih upokojencev v ZDU Slovenskih goric.

fotka 1b

Kot vsako leto so bile tudi letos izrečene čestitke z najboljšimi željami zakonskim parom, ki so praznovali okrogle obletnice skupnega življenja. Zakonske pare, slavljence, ki na občnem zboru niso bili prisotni, člani upravnega odbora obiščejo na njihovih domovih.

fotka 2

V letu 2018 je društvo postalo polnopravni član PZDU Maribor in se je že organiziralo nekaj skupnih prireditev.

Iz poročila , ki ga je podal predsednik društva nekaj poudarkov.

Upravni odbor je imel 6 rednih sej. Na sejah so bili prisotni predsednik NO, predsednica častnega razsodišča, koordinatorka projekta »Starejši za starejše« in vodje sekcij, ki so sprotno poročali o izvajanju dejavnosti. Sodelovali smo tudi v programih PZDU Maribor, katere člani smo že eno leto.
Častno razsodišče, ki ga vodi gospa Lojzka Rožman, se med obema občnima zboroma ni sestalo, ker ni bilo kršitev društvenih Pravil in Pravilnikov.
Ob koncu leta 2018 je imelo društvo 454 članov, od tega 193 moških in 261 žensk. V lanskem letu je umrlo 11 članov, na novo se je vključilo 38 članov, 20 članov pa je iz društva izstopilo. Razlogi za izstop so v glavnem starost in onemoglost. V društvu je letos 20 članic in članov starih 90 let ali več. V vzajemni posmrtninski sklad je vključenih 17 naših članic in članov. Letna članarina znaša 12 €, izplačilo ob smrti pa 180 €.

Program Starejši za starejše v društvu uspešno deluje več kot deset let. Vodi ga koordinatorka Irena Hadžiselimović. Na območju društva, je bilo v lanskem letu 383 ljudi starejših od 69 let, ki so jih prostovoljke in prostovoljec obiskali 755 krat, kar je 195,2 % načrtovanih obiskov. 87 osebam je bila nudena neposredna pomoč, pomagali so 3 krat pri prevozih k zdravniku, 7 krat pri hišnih opravilih, 19 krat pri dostavi nakupa in 6 krat pri dostavi hrane. Pomagali so tudi onemogli osebi pri namestitvi na domu in pri namestitvi E-obveščanja. Prostovoljke in prostovoljca so se udeleževali raznih izobraževanj in srečanj prostovoljcev, imeli so tudi 11 sestankov. Večkrat se med krajani sliši negodovanje, da se nekaterim, ki so pomoči potrebni ne nudi pomoči. Prostovoljke in prostovoljca vse, ki so dopolnili 69 let obiščejo, a nekateri ne podpišejo pristopne izjave. S tem izkazujejo, da v programu ne želijo sodelovati. Brez njihove privolitve jih prostovoljke in prostovoljci v sklopu tega programa ne smejo obiskovati.
Iskrena zahvala koordinatorki, njeni pomočnici, prostovoljkam in prostovoljcema njihovo humano, nesebično in uspešno delo.
Ob koncu leta so odborniki in poverjeniki obiskali 117 naših članic in članov, ki so stari nad 80 let in jih v sodelovanju s krajevno organizacijo Rdečega križa tudi obdarili s skromnimi a uporabnimi darili. Vsakega člana, ki je star 90 let in več, obiščemo ob njegovem rojstnem dnevu na domu in mu prav tako izročimo skromno darilo. Ne pozabimo na članice in člane, ki bivajo v domovih za ostarele. Sodelujemo na srečanju starejših bolnih in onemoglih, ki ga skupaj s Karitasom in z Rdečim križem vsako leto organizira naša župnija.

Izleti V lanskem letu je bil organiziran nakupovalni izlet na Madžarsko, 8. septembra pa romarski izlet na Brezje in v Begunje. Oba izleta smo izvedli s pomočjo potovalne agencije.

Piknika v mesecu juliju se je udeležilo veliko naših članic in članov. Za dodatno razpoloženje že tradicionalno poskrbi naš poverjenik Miha.

fotka 3

Na pikniku se je ekipa članic in članov, ki pomagajo pri izvedbi, prvič pokazala v novih predpasnikih, ki jih je za takšne in podobne priložnosti kupilo društvo.

fotka 4

S članicami in člani našega pobratenega društva iz Dupleka smo se srečevali skozi vso leto ob različnih prireditvah pri nas in v Dupleku. Srečanje v Voličini so popestrili igralci TKD Selce z vedrimi skeči.

fotka 5

V lanskem letu sta bili julija in decembra organizirani letovanji v hotelu Delfin v Izoli za člane, ki so včlanjeni v našo domačo Zvezo. Ta projekt vodi Anica Šešerko.

28. decembra se je 91 članic in članov našega društva družilo in zabavalo na silvestrovanju.

Vodja kolesarske sekcije je Janez Bračič. Kolesarjenje po poteh naše krajevne skupnosti smo v času praznovanja krajevnega praznika organizirali za vsa društva. Spotoma smo se ustavili tudi pri kapeli v Sovjaku, ki jo je po rojstvih svojih otrok postavil njihov oče. Udeležili smo se tudi vseh kolesarskih prireditev, ki jih organizirajo posamezna društva v ZDU Slov. goric.

fotka 6

fotka 8

Strelsko sekcijo že dolga leta uspešno vodi Jože Rojs. V sekciji je aktivnih 12 članov, 5 žensk in 7 moških, ki imajo treninge vsak torek in četrtek. Strelke in strelci so skupno osvojili več pokalov. Obe ekipi sta sodelovali v strelski ligi ZDU Slovenskih goric, v katero je vključenih 8 moških in 5 ženskih ekip. Ženska ekipa je dosegla 1. mesto, moška pa 2. mesto. Ekipi sta uspešno tekmovali še v Dupleku, Pesnici in na Pobrežju. V zimskem času poteka zimska liga, v kateri sodelujejo Duplek, Pesnica in Voličina. Strelke in strelci so v lanskem letu dobili enotne brezrokavnike.
V oktobru je bilo medgeneracijsko druženje z učenkami in učenci OŠ Voličina. Mladi so pod vodstvom naših strelk in strelcev spoznavali zračno puško in izvedli simbolično medsebojno tekmo. Po trije najboljši so v spomin prejeli medalje.

Sekcijo kegljanja s kroglo na vrvici vodi Milena Štuklek. V ločenih ekipah je osem kegljačev in sedem kegljačic. Obe ekipi trenirata dvakrat tedensko. Tudi kegljačice in kegljači so dobili enotne majice. V minulem letu sta ekipi tekmovali na turnirjih pri društvih v Pekrah, Skokah, Dravskem dvoru, Dupleku, Staršah in Hočah. Udeležili sta se tudi tekmovanja pri prijateljskem društvu v Destrniku.
Veseli nas, da se ustanavljajo kegljaške sekcije tudi v društvih ZDU Slovenskih goric. Srečali so se že na kegljiščih pri Sveti Ani in v Lenartu. Na tekmovanju pri Sveti Ani je bil Tone Firbas najboljši med posamezniki. Oktobra so novi kegljišči odprli v Cerkvenjaku.

fotka 11

Tudi kegljaški ekipi sta na isti dan kot strelci gostili učenke in učence osnovne šole Voličina in jim podelili medalje.


Šahovsko in kartarsko sekcijo vodi Andrej Ulbl. Ekipa in posamezni člani naše šahovske sekcije se že ponašajo z nekaj najboljšimi dosežki na turnirjih in v ligi.
V letu 2018 so šahisti uspešno tekmovali v Cerkvenjaku. Med 15 igralci je bil najboljši Zlatko Cvikl, s 5. dosežkom je uspeh dopolnil Andrej Ulbl.
Šahisti nastopajo v ligi v kateri sodelujejo ekipe društev upokojencev iz Lenarta, Benedikta Cerkvenjaka, Svete Trojice in Voličine. Liga se deli v dva dela, prvi del je bil v jeseni 2017, drugi del spomladi 2018. Ekipa Voličine s štirimi člani je dosegla 2.mesto.
V času praznovanja krajevnega praznika je 19. oktobra 2018 društvo organiziralo turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz Lenarta, Cerkvenjaka in Voličine.
Tekmovanje je organiziralo DU Voličina z vodjem sekcije Andrejem Ulblom, navodila o poteku tekmovanja pa je pripravil Branko Tuš.
Domača ekipa je dosegla 3. mesto.
Tudi igralci s kartami so se udeležili tekmovanj, ki jih organizira Zveza ali posamezna društva in dosegli dobre uvrstitve.

fotka 13

fotka 14

V telovadnici Osnovne šole Voličina je telovadba za ženske, ki jo prizadevno in domišljeno vodi Slavica Vogrin, njena pomočnica pa je gospa Milena Rožmarin. Telovadbo obiskuje več kot 30 žensk in to vsak ponedeljek med 17.30 in 19.00 uro. V času od konca marca pa do konca oktobra pa vsaki zadnji ponedeljek v mesecu opravijo tudi pohod po koncu telovadbe. Gospa Slavica je v poročilu o delu sekcije napisala, da je bila odločitev o telovadbi prava, da vsem udeleženkam koristi in da v skupino vabijo nove članice.

fotka 15

V društvu posebno skrb namenjajo pridobivanju novih članov. Vodstvo društva se trudi in v program vključuje dejavnosti, ki bi pritegnile čim več članic in članov, da se pridružijo.

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji