Začetek
Občni zbor 2018
PDF
Natisni
E-pošta

Občni zbor DU Voličina, 10. marec 2018

V soboto, 10. marca 2018, je DU Voličina opravilo svoj 43. občni zbor. Udeležilo se ga je okrog 150 članic in članov društva ter povabljeni gostje: predstavniki društev upokojencev, ki so združena v ZDU Slovenskih goric, predstavnica pobratenega društva upokojencev Duplek, župan občine Lenart, ravnatelj osnovne šole Voličina, predsednik prijateljskega društva upokojencev iz Destrnika.
Delovno predsedstvo je, kot že mnogo let, uspešno vodil Jože Rojs.

fotka 1


Začetek občnega zbora sta popestrila zakonca Vogrin z ubranim petjem, razveselil pa nas je tudi učenec osnovne šole Voličina z igranjem živahnih skladb na harmoniko.

V skladu s sprejetim dnevnim redom so prisotni potrdili poročilo predsednika, poročilo nadzornega odbora, finančno poročilo za leto 2017, program dela za leto 2018, finančni načrt za leto 2018.

Iz poročila, ki ga je o delu društva podal predsednik, je razvidno, da je društvo realiziralo zastavljeni program, poročilo nadzornega odbora potrjuje, da je bilo delo blagajničarke in tajnice opravljeno redno in v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Finančno poročilo izkazuje racionalno in varčno porabo denarnih sredstev.
Prihodki društva so članarina, prostovoljni prispevki za koledarje in znesek, nekaj nad 700 €, ki ga ZDUS nakaže izključno za delovanje programa »Starejši za starejše«. V lanskem letu je Občina Lenart za delovanje društva nakazala 456,50 €, prav tako je v Kulturnem domu Selce lepo uredila sobo, v kateri se zadržujejo strelci pred in po končanem streljanju. Vsi izvoljeni funkcionarji društva in člani organov društva delajo povsem brezplačno.

Prisotni gostje so v svojih pozdravnih besedah pohvalili delo društva, župan g. mag. Kramberger pa je poleg tega prisotne obvestil tudi o nekaterih pridobitvah, ki so že bile ali pa še bodo izvedene v krajevni skupnosti Voličina.

Priznanja in zahvale
Po sklepu upravnega odbora je bilo Lojzki Erman podeljeno pisno priznanje društva, saj že veliko let vestno opravlja delo poverjenice, aktivno in uspešno deluje kot prostovoljka v programu starejši za starejše. V zadnjem mandatnem obdobju je tudi članica upravnega odbora.

Srečko Malek je prejel pisno zahvalo. Več let je predsednik nadzornega odbora društva. Je tudi član občinskega sveta Občine Lenart in kot svetnik uspešno predstavlja sklepe našega upravnega odbora na sejah občinskega sveta. Odmevne so pobude za zaključek obnavljanja sobe na strelišču Selce, za pridobitev dnevnega centra v občini in pobuda za vgradnjo vrat med društvenimi prostori in sejno sobo Krajevne skupnosti Voličina.

Zgornje podravska pokrajinska zveza društev upokojencev Maribor (ZPPZ DU Maribor)
V minulem letu je ZDU Slovenije sprejela nov statut, po katerem so uveljavljene pokrajinske zveze društev upokojencev, ki štejejo več kot 6000 članic in članov. Ker ima ZDU Slovenskih goric manjše število včlanjenih je bila postavljena zahteva, da se posamezna društva včlanijo v eno od priznanih pokrajinskih zvez. Nam najbližja zveza je v Mariboru, kamor spadamo tudi teritorialno. Včlanitev v ZPPZ DU Maribor je torej nujna, če hočemo biti člani ZDU Slovenije, še naprej delovati v programu »Starejši za starejše« in uživati druge ugodnosti, ki nam jih nudita ZDUS in ZPPZ DU Maribor. V UO ZPPZ DU Maribor je bil predlagan Stanko Kranvogel v NO ZPPZ DU Maribor pa Feliks Fekonja iz Cerkvenjaka.
Sprejet je sklep o članarini za leto 2018, ki znaša 11 €. Od tega se ZDU Slovenskih goric odvede 0,40 € namesto dosedanjih 0,90 €, ZPPZ DU Maribor 0,50 € in ZDUS 0,50 €.

Tudi v letu 2017 sta dva zakonska para praznovala okrogli obletnici skupnega življenja. Anica in Valter Lešnik zlato, Terezija in Ivan Simonič pa biserno poroko. Predsednik Stanko Kranvogel jim je čestital, zaželel vse dobro še naprej in jim predal skromna darila.

fotka 2

fotka 3

Vse ženske so dobile rožice ob dnevu žena in materinskem dnevu.

Irena Hadžiselimovič pa je za moške pripravila darilce za njihov «mučeniški praznik«.

fotka 4

Po zaključku uradnega dela je sledila pogostitev v restavraciji Kmetič in veselo razpoloženje ob glasbi in plesu.

Iz poročila predsednika:

Upravni odbor je imel med 42. in 43. občnim zborom 6 rednih sej. Na sejah so bili prisotni predsednik NO, predsednica častnega razsodišča, koordinatorka projekta »Starejši za starejše« in vodje sekcij, ki so sprotno poročali o izvajanju dejavnosti.
Častno razsodišče, ki ga vodi gospa Lojzka Rožman, se med obema občnima zboroma ni sestalo, ker ni bilo kršitev društvenih Pravil in Pravilnikov.
31. decembra 2017 je imelo društvo 449 članov, od tega 195 moških in 254 žensk. V lanskem letu je umrlo 10 članic in članov, na novo se jih je vključilo 27, 35 člani in članov pa je iz društva izstopilo. Razlogi za izstop so v glavnem starost in onemoglost. DU Voličina je trenutno številčno največje v naši zvezi. V društvu imamo letos 18 članic oz. članov starih 90 let ali več.
Program Starejši za starejše vodi koordinatorka Irena Hadžiselimović.
Na območju, ki ga pokriva naše društvo, je bilo v lanskem letu 383 ljudi starejših od 69 let, ki so jih naše prostovoljke in prostovoljca obiskali kar 680 krat, kar je 175,2 % načrtovanih obiskov. 87 osebam je bila nudena neposredna pomoč. Prostovoljke in prostovoljca so se udeleževali raznih izobraževanj in srečanj prostovoljcev, imeli so tudi 11 sestankov. Večkrat se med našimi krajani sliši negodovanje, da se nekaterim, ki so pomoči potrebni ne nudi pomoči. Tistih, ki pri naših prostovoljkah in prostovoljcih ne podpišejo pristopne prijave, torej nočejo sodelovati v programu, ne moremo in ne smemo obiskovati. Od vseh starejših nad 69 let je v program zajetih 94,07 %, 5,93 % pa jih v programu ne želi sodelovati.
Iskrena zahvala koordinatorki, njeni pomočnici, prostovoljkam in prostovoljcema za njihovo humano, nesebično in uspešno delo.

Ob koncu leta so naši odborniki in poverjeniki obiskali 117 naših članic in članov, ki so stari nad 80 let in jih v sodelovanju s krajevno organizacijo Rdečega križa tudi obdarili. Vsakega našega člana, ki je star 90 let in več, smo obiskali ob njegovem rojstnem dnevu na domu in mu izročili skromno darilo. Sodelovali smo na srečanju starejših, bolnih in onemoglih, ki ga skupaj s Karitasom in z Rdečim križem vsako leto organizira naša župnija.
V lanskem letu smo pripravili in izvedli nakupovalni izlet na Madžarsko, bili smo tudi na razglednem stolpu »Vinarium« pri Lendavi. 8. septembra smo imeli romarski izlet h Gospe Sveti v Avstriji, ki se ga je udeležilo 64 naših članov in članic. Oba izleta smo izvedli s pomočjo potovalne agencije.
Piknika pri lovskem domu v mesecu juliju se je udeležilo 180 naših članic in članov.

fotka 5

V juniju smo bili prisotni na srečanju upokojencev Slovenskih goric pri Sv. Trojici, sodelovali smo tudi pri srečelovu.
S članicami in člani našega pobratenega društva iz Dupleka smo se srečevali skozi vso leto ob različnih prireditvah pri nas in v Dupleku.
V lanskem letu sta bili julija in decembra organizirani letovanji v hotelu Delfin v Izoli za člane, ki so včlanjeni v našo domačo Zvezo. Ta zahtevni projekt še naprej vodi Anica Šešerko.
Na silvestrovanju, 28. decembra, se je zabavalo 91 članice in članov našega društva.
Kolesarjenje po poteh naše KS smo organizirali za vsa društva, ki so vključena v ZDU Slovenskih goric. Udeležili smo se vseh kolesarskih prireditev, ki jih organizirajo posamezna društva v ZDU Slov. goric. Vodja kolesarske sekcije je Janez Bračič.
Strelsko sekcijo že dolga leta uspešno vodi Jože Rojs. V sekciji je aktivnih 13 članov, 5 žensk in 8 moških, ki imajo treninge vsak torek in četrtek. Strelke in strelci so skupno osvojili več pokalov. Obe ekipi sta sodelovali v strelski ligi ZDU Slovenskih goric, v katero je vključenih 8 moških in 5 ženskih ekip. Ženska ekipa je dosegla 2. mesto, moška pa prav tako 2. mesto. Ekipi sta uspešno tekmovali še v Dupleku, Pesnici in Pobrežju. V zimskem času poteka zimska liga, v kateri sodelujejo ekipe Dupleka, Pesnice in Voličine.
Kegljaška sekcija, vodi jo Milena Štuklek, delujejo z moško in žensko ekipo, vsaka z osmimi člani. Skozi vse leto trenirata ob ponedeljkih in četrtkih, razen pozimi. Obe ekipi sta tekmovali na petih turnirjih, ki jih prirejajo društva Zgornje podravske pokrajinske zveze. Ekipi sta se srečali tudi z Destrnikom. Zanimivo je medgeneracijsko druženje z otroki in vzgojiteljicami vrtca Selce.

fotka 6

V letu 2017 so kegljači ob praznovanju krajevnega praznika prvič priredili turnir, ki so se ga udeležile ekipe iz Lenarta in Svete Ane, Dupleka in Destrnika. V sklopu ZDU Slovenskih goric so bili prisotni na turnirjih v Lenartu in pri Sveti Ani, kjer so dobili nova kegljišča.

fotka 7

Šahovsko in kartarsko sekcijo vodi Andrej Ulbl. Ekipa in posamezni člani naše šahovske sekcije se že ponašajo z nekaj najboljšimi dosežki na omenjenih tekmovanjih. Tudi igralci kart so se udeležili tekmovanj, ki jih organizira Zveza ali posamezna društva, in dosegli dobre uvrstitve. Društvo je prvič organiziralo šahovski turnir. Domača ekipa je dosegla sijajno drugo mesto.
V lanskem letu je DU Lenart prvič organizirala meddruštveno tekmovanje balinanju, katerega sta se iz našega društva udeležila Bane in Irena Hadžiselimovič.
Organizirana je telovadba za ženske v telovadnici Osnovne šole Voličina, ki jo prizadevno in domišljeno vodi Slavica Vogrin, njena pomočnica je Milena Rožmarin. Telovadbo obiskuje več kot 30 žensk in to vsak ponedeljek med 17.30 in 18.30 uro. V času od konca marca pa do konca oktobra pa vsaki zadnji ponedeljek v mesecu opravijo tudi pohod po koncu telovadbe. Gospa Slavica je v poročilu o delu sekcije napisala, da je bila odločitev o telovadbi prava, da vsem udeleženkam koristi in v skupino vabijo nove članice.
Naše društvo ima tudi svojo spletno stran, kjer so objavljeni posamezni dogodki, prireditve in tudi fotografije s posameznih prireditev in srečanj. Spletno stran ureja Milena Štuklek, ki tudi piše in ureja kroniko društva.

Predsednik Stanko Kranvogel je vsem novim članicam in članom zaželel prijetno počutje, z željo, da bi se čim bolj uspešno in aktivno vključili v delo društva in tako obogatili svoje upokojenske dneve.
Vsi, ki sodelujemo v raznih organih društva se trudimo, da v okviru možnosti, ki jih imamo, načrtujemo različne dejavnosti, da bi lahko vsak, ki je včlanjen v društvo našel nekaj zase.

 

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji