Začetek
Aktivnosti od marca do danes
PDF
Natisni
E-pošta

Članice in člani društva, ki delujejo v UO, NO društva in v različnih sekcijah marljivo skrbijo za izvajanje zastavljenega programa.

Starejši za starejše
Delo prostovoljk in prostovoljcev v projektu je zahtevno. Redno so prisotni na predavanjih in seminarjih, ki so organizirani zanje. Eno od njih je bilo v Kungoti, kjer so jim omogočili tudi obisk medgeneracijske hiše.
Prostovoljke, ki delujejo v  projektu, so v prvem polletju opravile več kot 50 % načrtovanih obiskov pri starostnikih. Ugotavljajo, da se na njihovo pobudo, kjer je to potrebno, vedno hitreje vključujejo center za socialno delo in zdravstvene službe.
V zaključni fazi so tudi dela pri hiši, kjer so uredili sobo in kopalnico bolni gospe, ki ni imela zagotovljenih niti  osnovnih življenjskih pogojev.

Srečanje starejših
Društvo je tudi letos z denarnim prispevkom sodelovalo pri srečanju starejših, ki ga organizirata Karitas in krajevna organizacija RK.

Srečanje upokojencev ZDU Slovenskih goric
Vsakoletno srečanje upokojencev ZDU Slovenskih goric je bilo tokrat v Cerkvenjaku. Občina je ob svojem občinskem prazniku postavila velik šotor, ki ga je v prostem terminu ponudila Zvezi*. Prijeten kulturni program in uspešen srečelov je pripravilo DU Cerkvenjak. Dobitke za srečelov so, kot vsako leto, prispevala vsa društva v Zvezi.
(Zveza* v besedilu pomeni ZDU Slovenskih goric.)

Izleti
Vedno težje je zagotoviti zadostno število udeležencev na načrtovanih izletih. Izlet na Koroško, kljub pripravljeni bogati vsebini, ni bil  izveden, ker ni bilo dovolj prijav. Še vedno pa je privlačen vsakoletni romarski izlet na dan 8. septembra. To leto je poln avtobus udeležence popeljal v Marijo Bistrico.

Piknik
Organizatorjem iz UO je v veliko veselje dejstvo, da se piknika udeleži vedno večje število članic in članov društva. Piknik je bil 12. julija pri lovskem domu v Voličini. Prijetna družba, dobra hrana in pijača, ki sodita na piknik in petje ob spremljavi harmonike so ustvarili prijetno vzdušje. 

fotka 1
Prijetno v senci

fotka 2
Ekipa po zaključenem pospravljanju

Streljanje
V skladu s programom je bil 18. junija izveden turnir pri Lovskem domu v Voličini.
Tekmovalo je 17 ekip in sicer 6 ženskih in 8 moških ekip ZDU Slovenskih goric in tri ekipe prijateljskih društev upokojencev Dupleka, Pobrežja in Pesnice. Domača ženska ekipa je osvojila prvo, domača moška ekipa pa tretje mesto.

fotka 3

fotka 4

Strelski ekipi sta se udeležili tudi tekmovanj pri prijateljskih društvih upokojencev v Dupleku, Pobrežju in Pesnici.
V teku je jesenski del tekmovanj v ligi med društvi ZDU Slovenskih goric.  
Ženska ekipa se je udeležila tudi tekmovanja za prehodni pokal, ki ga je ob obletnici začetka delovanja njihove ženske strelske ekipe pripravilo DU Sveta Trojica. Strelke DU Voličina so dosegle tretje mesto, premagali sta jih ekipi Lenarta in Svete Trojice.
Obe strelski ekipi sta sodelovali tudi pri vseh turnirjih, ki so jih organizirala ostala društva v Zvezi.
Največji uspeh doslej sta dosegli na zadnjem turnirju v tem letu, ki ga  je pripravilo DU Sveta Ana. Ženska ekipa je osvojila prvo mesto, moška ekipa tretje mesto.  Trije pokali pa so pripadali posameznikom: za prvo in drugo mesto pri ženskah in drugo mesto pri moških.

Kartanje, šah
Svoja letna tekmovanja so zaključili igralci kart. Tudi šahisti so končali z rednimi tekmovanji in tekmovanju v šahovski ligi.

Kolesarjenje
V sklopu praznovanja krajevnega praznika je DU Voličina pripravila kolesarjenje za članice in člane društev upokojencev ZDU Slovenskih goric. Udeleženci so prekolesarili nekaj kilometrov lokalnih poti in se ustavili na domačijah Kurnik, Hadžiselimović in Kocbek.   

fotka 5
Okrepčilo, nagovori in navodila pred startom.

alt
Start


alt 
Postanek in pogostitev  pri Kurnikovih

alt 
Postanek in pogostitev  pri Hadžiselimovićevih

alt 
Spremljanje pripovedi o delu na veliki kmetiji pri Kocbekovih.


Pobratenje
Srečanje s pobratenim DU Duplek je bilo tokrat v restavraciji  Kmetič.  Za vedro vzdušje so poskrbele članice kulturnega društva iz Selc s skeči, družina Vogrin z ubranim petjem ob spremljavi kitare in Miha Košir s harmoniko.
 

Predavanje
V dvorani kulturnega doma Selce je bilo predavanje g. Helidorja Cvetka z naslovom »Tudi starost je lahko lepa«. Predavanje je organizirala občinska organizacija Desus, sodelovali sta DU Voličina in DU Lenart.

 

 

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji