Začetek
Občni zbor društva, 9. marec 2014
PDF
Natisni
E-pošta

 

Društvo upokojencev Voličina je opravilo svoj 39. (devetintrideseti) občni zbor. Udeležilo se ga je več kot 170 članic in članov društva in vabljeni gostje.

Uvodni kulturni program so pripravili učenke in učenci osnovne šole iz Voličine s svojo mentorico.

Predsednik društva, gospod Stanko Kranvogel, je podal poročilo o opravljenem delu društva v minulem letu. 

fotka 1

Poročal je, da je imel upravni odbor med 38. in 39. občnim zborom 8 rednih sej. Na sejah so bili prisotni predsednik NO, predsednica častnega razsodišča, koordinatorka projekta Starejši za starejše in vodje sekcij, ki so sprotno poročali o izvajanju svojih dejavnosti. Delo vseh izvoljenih organov je potekalo normalno in po sprejetem programu. Ob koncu leta 2013 je imelo društvo 454 članov, od tega 195 moških in 259 žensk. V lanskem letu je umrlo 12 članov, na novo se je vključilo 20 članov.

Ob koncu leta 2013 je imelo društvo 454 članov, od tega 195 moških in 259 žensk. V lanskem letu je umrlo 12 članov, na novo se je vključilo 20 članov.

V društvu od septembra 2008 uspešno deluje program Starejši za starejše, ki ga odgovorno vodi in koordinira gospa Irena Hadžiselimovič. Na območju društva, je bilo v lanskem letu 383 ljudi starejših od 69 let, ki so jih prostovoljke in prostovoljec obiskali kar 586-krat, kar je 152 % načrtovanih obiskov. 104 osebe so bile napotene na pristojne inštitucije, da so si lahko uredile vse potrebno za pridobitev pravic, ki jim jih nudi zakonodaja, 72 osebam je bila nudena neposredna pomoč. Prostovoljke in prostovoljec so se udeleževali raznih izobraževanj in srečanj prostovoljcev. Na seji UO, 7. februarja 2014, je bila za pomočnico koordinatorke imenovana gospa Milena Rožmarin.

Prostovoljkam Lojzki Tuš, Anici Šešerko, Marici Muršec, Lojzki Erman, Milici Cafuta, Slavici Božič, Mileni Rožmarin, Lojzki Rojko in Manici Bezjak ter prostovoljcu Janezu Karu je po odločitvi upravnega odbora predsednik društva izročil pisne zahvale za njihovo nesebično delo.

fotka 2

Ob koncu leta so odborniki in poverjeniki obiskali 117 članic in članov društva, ki so stari nad 80 let in jih v sodelovanju s krajevno organizacijo Rdečega križa tudi obdarili. Vse člane ali članice društva, ki so dopolnili  90 let ali več, so obiskali ob njihovih rojstnih dnevih in jim izročili skromna darila. Društvo je sodelovalo na srečanju starejših bolnih in onemoglih, ki ga skupaj s Karitasom in z Rdečim križem vsako leto organizira domača župnija.

V lanskem letu je bil izveden nakupovalni izlet na Madžarsko. Uspel je tudi izlet v Ribnico in Kočevje. Septembra je bil romarski izlet na Trsat in v Opatijo. Piknika v mesecu juliju se je udeležilo preko 150 članic in članov društva, v avgustu pa so bili prisotni na srečanju upokojencev Slovenskih goric na Poleni. Organizirani sta bili dve srečanji s članicami in člani pobratenega društva iz Dupleka, enkrat v Voličini, drugič pri gostiteljih v Dupleku. V lanskem letu sta bili junija in novembra organizirani letovanji v hotelu Delfin v Izoli za člane, ki so včlanjeni v ZDU Slovenskih goric. Letovanja organizira  gospa Anica Šešerko. Decembra so se 103 (sto trije) člani in članice našega društva poveselili na Silvestrovanju. Aktivno so delovale tudi rekreacijske sekcije društva.

Kolesarjenje po poteh KS je bilo organizirano za vsa društva, ki so vključena v ZDU Slovenskih goric. Novi vodja kolesarske sekcije je gospod Janez Bračič.

Strelsko sekcijo že dolga leta uspešno vodi gospod Jože Rojs. V sekciji je aktivnih 11 članov, 4 ženske in 7 moških, ki imajo treninge vsak torek in četrtek. Strelke in strelci so skupno osvojili več pokalov. Obe ekipi sta sodelovali v strelski ligi ZDU Slovenskih goric, v katero je vključenih 8 moških in 5 ženskih ekip. Ženska ekipa je dosegla 1. mesto, moška pa 5. mesto. Ekipi sta uspešno tekmovali še v Dupleku, Pesnici in Mariboru.

Kegljaška sekcija, začasno jo vodi Milena Štuklek, deluje z žensko in moško ekipo. Ekipi štejeta skupno 13 članov, 7 moških in 6 žensk. Skozi vse leto trenirata ob ponedeljkih in četrtkih, razen pozimi, ko zaradi odprtega kegljišča treningi niso mogoči.  Obe ekipi sta tekmovali na 6 turnirjih, ki jih prirejajo društva  Zgornjepodravske pokrajinske zveze: v Skokah, Dobrovcah, Dravskem dvoru, Prepolju, Staršah in v Pekrah pri Mariboru. Na enem od tekmovanj je ženska ekipa dosegla 2. mesto, na dveh tekmovanjih pa sta bili naši kegljačici najboljši posameznici turnirja. Ekipi si želita, da bi se jima pridružilo več članic in članov.

Šahovsko sekcijo je vodil gospod Bruno Dvoršak, decembra 2013 pa je vodstvo sekcije prevzel gospod Andrej Ulbl, ki bo vodil tudi kartaško sekcijo. Vsak prvi četrtek v mesecu je v prostorih društva od 15. ure dalje možno igranje šaha, od decembra do marca pa igranje kart, tudi vsak četrtek od 15. ure dalje. Krona treningov so tekme, ki jih organizira ZDU Slovenskih goric, na katerih sodeluje vseh sedem društev, ki so vključena v Zvezo. Spomladi se išče najboljšega šahista, v jesenskem delu tekmovanja pa najboljšo ekipo med društvi. Ekipa in posamezni člani naše šahovske sekcije se že ponašajo z nekaj najboljšimi dosežki na omenjenih tekmovanjih. Tudi igralci kart so se udeležili tekmovanj, ki jih organizira Zveza ali posamezna društva, in dosegli vzpodbudne rezultate.

Pohodniško sekcijo vodi gospod Slavko Jančič. Pohodništvo, žal, ni prav zaživelo, odziv članstva ni bil zadosten, vendar bomo s pohodništvom nadaljevali.

V mesecu oktobru se je pričela telovadba za ženske članice društva v telovadnici Osnovne šole Voličina. Skupino več kot  30 žensk vodi gospa Slavica Vogrin ob pomoči gospe Milene Rožmarin. Telovadba je vsak ponedeljek med 17.45 in 19. uro. 

Društvo ima tudi svojo spletno stran, kjer so objavljeni posamezni dogodki, prireditve in tudi fotografije s posameznih prireditev in srečanj. Spletno stran ureja gospa Milena Štuklek.

Na občnem zboru se pridružimo tudi voščilom parom naših članic in članov, ki so v minulem letu praznovali jubilejno, zlato poroko.

fotka 3

Tokrat so čestitke z dobrimi željami namenjene  zlatoporočencem Mariji in Maksimiljanu Hren,  Vikici in Frančeku Orniku ter paru Ani in Antonu Krambergerju, ki sta praznovala že v letu 2012, a se tudi tokrat nista mogla udeležiti občnega zbora. 

Zlatoporočencem iskrene čestitke z željo, da zdravi in v dobrem medsebojnem razumevanju doživijo še veliko skupnih let. 

fotka 4

Po izčrpanem dnevnem redu občnega zbora so se lahko prisotni poveselili ob glasbi in na plesišču.

(Fotografije z občnega zbora je prispeval gospod Bane Hadžiselimovič, vrtnica je z vrta  Milene Štuklek.)

 
Ulti Clocks content

Vreme v Voličini

Spodnja Voličina

Zanimive povezave

 zdus89 du89 zlataleta89 starejsi89 varnastarost89 seniorji